Vidyagiri


Address :Vidyagiri,
BAGALKOT - 587 102
Phone No: 08354 – 234450ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು :ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :


ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್. ಪಾಟೀಲ
ಬಿ.ಕಾಂ
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಆರ್. ಶೆಟ್ಟರ
ಬಿ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ . ಆರ್. ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೋಳ
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸಿ. ಹಲ್ಯಾಳ
ಬಿ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ವ್ಹಿ. ಕಾಶಿನಕುಂಟಿ
ಬಿ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೆ. ಅಂಗಡಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕ
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಗಾಣಿಗೇರ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕ


Quarterly Balance Sheet :

SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working CapitalInterested for our works and services?
Get more of our update !