Terdal


Address :TMC 648/762 Main Rd
TERDAL - 587 315
Dist: Bagalkot
Phone No : 08353 - 255841


ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು :
➤ ಈರಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ
➤ ರಮೇಶ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ
➤ ಪ್ರಕಾಶ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಬಗೊಂಡ
➤ ಸುಭಾಸ ಹಂಜಿ
➤ ಯುಜಿಮುಜಾವರ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :


ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಜಿ. ಕಲಾದಗಿ

ಬಿ.

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್. ಮಾಶಾಳ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಸ್. ವೈಜಾಪೂರ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಆರ್. ಗುಡ್ಡದ

ಬಿ.ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. . ಕೆಸರಗೊಪ್ಪ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಎಸ್. ಗೋನಿ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೆ. ಸೊಟ್ಟಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕQuarterly Balance Sheet

SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working CapitalInterested for our works and services?
Get more of our update !