Navanagar Head OfficeAddress: 
Basaveshwar Bank Circle, Sector No.25,
Navanagar, BAGALKOT – 587 103.
Phone No: 08354 - 235311
Fax No: 08354-235471
e-mail: basavabank@rediffmail.com
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ. ಬಣಗಾರ

ಎಮ್.ಕಾಂ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್. ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಚ್. ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಮೋಟಗಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಎಮ್. ಹಿರೇಮಠ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವ್ಹಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ. ಜಿ. ನಾವಲಗಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಮ್. ಮಣ್ಣೂರ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಸಿ. ಚನಗುಂಡಿ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಸಿ. ಕೇಮಾಳಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್. ಬೆಲ್ಲದ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಚ್. ಹಾವರಗಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಎಸ್. ದೊಡಮನಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಮ್. ಫಕೀರಪೂರ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ . ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಸೋರಗಾಂವಿ

ಬಿ.ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ವ್ಹಿ. ಹುನಗುಂದ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. . ಬಡಿಗೇರ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಿ. ಗತಾಟೆ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಮ್. ಯರನಾಳ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಸ್. ಮಂಕಣಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮುಗ್ಗಜೋಳದ

ಬಿ.ಸಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ಕಬ್ಬೂರ

ಎಮ್.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ . ಬಿ. ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ

ಎಂ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಡಿ. ಮೊಕಾಶಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ

ಸೇವಕ   
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಸ್. ದೊಡಮನಿ

ಬಿ.

ಸೇವಕ   
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಅಂಬಲಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ

ಸೇವಕ   
ಶ್ರೀ ಆಯ್. ಟಿ. ಯಳಮೇಲಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ

ಸೇವಕ   
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ತೊಟಗೇರ

ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಸೇವಕ   
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಹೆಬ್ಬಾಳ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕ   


Quarterly Balance Sheet : 

SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital


Interested for our works and services?
Get more of our update !