Mudhol


Address : Ram Mandir Road
MUDHOL - 587313
Dist: Bagalkot Phone No : 08350 - 283141

ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು :
➤ ಎಸ್ಆರ್ಹಿಪ್ಪರಗಿ
➤ ಕಿಶೋರ ಮಸೂರಕರ
➤ ಬಸವರಾಜ ಗುಅಂಕಲಗಿ
➤ ದಾನಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ತಡಸಲೂರ
➤ ಎಸ್ಜಿಅಂಗಡಿ
➤ ಕೆಆರ್ರೂಗಿ
➤ ಎನ್ಎಸ್ಭೋಸಲೆ
➤ ಆರ್ಎಚ್ಹಲಗತ್ತಿ
➤ ಎಸ್ಎಚ್ವಾಲಿ
➤ ಆಯ್ಆರ್ರಾಮದುರ್ಗ
➤ ಎಂಜಿಗಣಾಚಾರಿ


ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :


ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಾತರಕಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಸ್. ತಾಂವಶಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಸಿ. ತೇಲಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಸ್. ಜಕಾತಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಿವಜಿಗೋಳ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ದಳವಾಯಿ

ಬಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಿ. ಚೌಕಿಮಠ

ಬಿ.

ಸೇವಕ

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಜಿಗಜಿನ್ನಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕQuarterly Balance Sheet


SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working CapitalInterested for our works and services?
Get more of our update !