Gadag


Address : Rotary Circle Pala Badami Rd
Gadag-582 101
Phone No : 08372 - 220341
ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು :
➤ ಬಾಲಣ್ಣ ಭರಮಗೌಡ
➤ ಪ್ರಾಕಾಶ ಸಿ. ಹಕ್ಕಾಪಕ್ಕಿ
➤ ತೋಟೇಶ ಕೆ. ಕುರಡಗಿ
➤ ವೀರಣ್ಣ ಬಿ. ಗೋಟಡಕಿ
➤ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ
➤ ಈಶಣ್ಣ ಎಸ್. ಮುನವಳ್ಳಿ
➤ ಅಶೋಕ ಕೆ. ಜೈನ
➤ ಕೆ. ಎಸ್. ಛಟ್ಟಿ (ಸಿ.)

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :


ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎಸ್. ಕಟಗಿ
ಎಂ.ಕಾಂ
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ವ್ಹಿ. ಹನಮಶೆಟ್ಟಿ
ಬಿ.ಕಾಂ
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಶ್ರೀ ಬಿ. . ಶೆಟ್ಟರ
ಬಿ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ಹಾವಣಗಿ
ಬಿ.ಸಿ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಕೆ. ಪಂಚೇನವರ
ಬಿ. ಬಿ..ಡಿ
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಕೆ. . ಗೌಡರ
ಪಿ.ಯು.ಸಿ
ಸೇವಕ
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆಯ್. ಕತ್ತಿ
ಬಿ.
ಸೇವಕ


Quarterly Balance Sheet : 

SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working CapitalInterested for our works and services?
Get more of our update !