Bilagi


Address: Parwati Nagar, Opp:Bus Stand,
BILAGI - 587 116
Dist: Bagalkot
Phone No: 08425 – 275428ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು : 

 ➤ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ರೇವಡಿಗ
 ➤ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
 ➤ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ  ರಾಮಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ
 ➤ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ   


ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :


ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಹನಮಗೌಡರ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ. ಸಿ. ಬರಗುಂಡಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಸ್. ಜಕಾತಿ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕುಮಾರಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ . . ಕುಮಕಾಳೆ

ಬಿ.ಕಾಂ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕುಮಾರಿ ಬಿ. ಎಚ್. ಗಾಣಿಗೇರ

ಬಿ.ಸಿ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಚ್. ಮಳ್ಳಿ

ಬಿ.

ಸೇವಕ

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ದಂಡನ್ನವರ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕQuarterly Balance Sheet : 


SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital


Interested for our works and services?
Get more of our update !